Mlynářovy vycházkové okruhy

Mlynářovy okruhy jsou nenáročné procházky Špindlerovým Mlýnem, které vás provedou, mimo dopravní cesty, klidovými zónami městské přírody. Všechny tři okruhy začínají v městském parku u sochy ŠPINDLEROVSKÉHO MLYNÁŘE, naproti hotelu Savoy.

Jednotlivé okruhy jsou rozděleny podle barvy, délky a naučných cedulí, které vás seznámí s geologickým vývojem Krkonoš, florou a faunou regionu Krkonoš a historií Špindlerova Mlýna.

V klidové zóně městského parku jsou okruhy doplněny výukovými prvky (Vrcholky hor, Cesta pstruha) a vědomostními panely (Co zde žije?, Co zde roste?). Pro lepší orientaci si mohou návštěvníci vyzvednou na Turistickém informačním centru Špindlerova Mlýna (budova MěÚ) mapu města s vyznačenými MLYNÁŘOVÝMI OKRUHY

Mlynářovy okruhy jsou zapojeny do razítkovací hry „POHÁDKOVÉ KRKONOŠE“.

více na: http://pohadkove.krkonose.eu/

 

Značení okruhů:

Po městě Vás provedou dřevěné cedulky s hlavou MLYNÁŘE a směrovými šipkami. Každý ze tří okruhů je rozlišen barevným označením šátku mlynáře.

z     č     m

 

Mlynářova naučná stezka 

Délka okruhu 1,1 km, značení zelenou barvou, zaměřena na historii Špindlerova Mlýna.

Okruh je určen rodinám s dětmi, vzhledem k terénu a stoupání na vyhlídku Na skále není vhodný pro kočárky a ani v zimním období.z

Okruh začíná v městském parku u sochy špindlerovského MLYNÁŘE, odkud vyrazíte vpravo proti proudu řeky Labe po zeleném značení. Po cca 300 m přejdete (vpravo) dřevěný most přes řeku a hlavní silnici. Téměř naproti vystoupáte lesní pěšinkou, se zastávkou u vyhlídky „Na skále“ a čedičových sloupů – tzv. SLUNEČNÍ KAMENY, až k bytovému domu Havíř.  Od bytového domu Havíř pokračujete vpravo k rozcestí u hotelu Windsor a Praha, kde se dáte mírně vlevo. Cesta vás dovede k Městskému úřadu, kde sídlí i Turistické informační centrum. Od Turistického informační centra sejdete rovně k hlavní silnici, na které se dáte vprava až dojdete ke křižovatce. Křižovatku přejdete, stejně jako bílý obloukový most a dle zeleného značení projdete městským parkem zpět k soše MLYNÁŘE, kde vaše naučná stezka končí.

Zajímavosti na trase:

 • Vyhlídka „Na skále“ - výhled na řeku Labe
 • Sluneční kameny - čedičové sloupy

K historii kamenů se váže pověst o příslušníkovi vyšší šlechty, rakousko-uherského císařství, který nechal tento pomník vystavit pro svého milovaného koně, který zde umřel.

 • Turistické informační centrum

Informační centrum je součástí asociace turistických informačních center. Najdete zde typy na výlety po městě či blízkém okolí, mapy, turistické suvenýry, krkonošské originální produkty, atd.

 • Bílý most - most byl postaven r. 1911

 

Mlynářovo kolečko

Délka okruhu 2,8 km, značení červenou barvou, zaměřeno na faunu a flóru místního regionu Krkonoš.

Okruh je určen rodinám s dětmi, lze jej projít i v zimním období, doporučeny jsou sportovní kočárky. č

Okruh začíná v městském parku u sochy ŠPINDLEROVSKÉHO MLYNÁŘE. Od mlynáře  vyrazíte vlevo po proudu řeky Labe k bílému obloukovému mostu. Přejdete most a hlavní silnici k žluté budově (pošta), dále pokračujete dle červeného značení směr skiareál Sv. Petr. Naproti městskému úřadu přejdete most k České hospodě a pokračujete proudu Dolského potoka. Po pravé straně v lese můžete cestou zahlédnout torzo vodního náhonu, který poháněl vodní elektrárnu. Projdete kolem lanové dráhy Pláň, u pokladny přejdete silnici a pokračujete podle červené značky lesní cestou k hotelu Barbora. Od hotelu Barbora stoupáte vpravo do příkrého kopce až k Biskupské vyhlídce. Směrem vpravo od vyhlídky pokračujete z kopce dolu, kolem hotelu Palace až ke kostelu Svatého Petra. Od kostela pokračujete podle červeného značení až na náměstí (kamenné mlýnské kolo), přes bílý most k soše mlynáře, kde vaše mlynářovo kolečko končí.

 

Zajímavosti na trase:

 • Bílý most - architektonická památka, postaven r. 1911
 • Lanová dráha RWE line Svatý Petr – PLÁŇ

Výchozí místo pro hřebenové túry (Výrovka, Chalupa na Rozcestí, Pec pod Sněžkou, atd.).

Start pro BIKE PARK, cyklistické trasy

 • Kostel svatého Petra

Kostel byl vysvěcen r. 1807 a zasvěcen Sv. Petrovi (apoštol). Stavitelem byl p. Weis a tesařským mistrem p. Erben z Vrchlabí.   

 • Biskupská vyhlídka

Vyhlídka je odpočinkovým místem s panoramatickým výhledem na město a okolní vrcholky.

 • Mlýnské kolo

U Špindlerovské hospody najdete kamenné mlýnské kolo, které je památkou na mlynáře Spindlera, jehož jméno je úzce spojeno s městem Špindlerův Mlýn.

                                      

                                                                                                                                                                                       Mlynářův výšlap 

Délka okruhu 3,1 km, značení modrou barvou, zaměřeno na geologický vývoj regionu Krkonoš.

Okruh je určen rodinám s dětmi (doporučení – sportovní kočárek), není v hodný pro zimní období. m

Okruh začíná v městském parku u sochy špindlerovského MLYNÁŘE. Vyrazíte vpravo proti proudu řeky Labe po modrém značení. Po pravé straně míjíte dřevěný most přes řeku, Adrenalinový park, občerstvení Srub pod Medvědínem až dorazíte k lanové dráze Medvědín. Od lanové dráhy Medvědín pokračujete rovně cca 400 m a dle turistického značení odbočíte vlevo na lesní pěšinu. Lesní pěšina Vás povede přes černou a červenou sjezdovku (pozor na tříkolky a horská kola), až pod Bobovou dráhu a lanové centrum Monkey park. Zde vcházíte na silnici a pokračujete vlevo. Po pravé straně vidíte Hotel Montana a restauraci Lebeda, pod restaurací Lebeda odbočíte vlevo a procházíte lesem, který Vás zavede zpět k řece Labe. U řeky se vydáte vpravo po proudu řeky zpět do městského parku, kde váš „MLYNÁŘŮV VÝŠLAP“ končí.

Cestou obdivujete krásné výhledy na řeku Labe, která je zde sevřena úzkým kamenitým kaňonem a potkáváte naučné mlynářovi cedule, které Vás obohatí o geologické znalosti vývoje regionu Krkonoš.

 

Zajímavosti na trase:

 • Adrenalinový park

Lezecká stěna, obří houpačka, aquazorbing, lukostřelba, lanový hrad, výtvarná dílnička „Puntík“)                                                                                                                                          

 • Lanová dráha Medvědín

Jedno z výchozích míst pro hřebenové túry(Vrbatova bouda, Pančavský vodopád, Labský vodopád, Labská bouda, Pramen Labe, Dvoračky, Harrachov, atd.).

Naučné stezky pro děti (Mědvědí stezka, Krakonošův příběh).

Tříkolky, elektrokola, sky-dive.

 • Bobová dráha/Monkey park - lanový park, celoroční jízda na bobové dráze

 

Ke stažení: Mapa Mlynářových okruhů

Pro všechny návštěvníky Mlynářových okruhů je připravena odměna na Turistickém informačním centru města Špindlerův Mlýn na základě zodpovězení tří tematických otázek.

 

Doplňující informace:

Město Špindlerův Mlýn pořídilo v roce 2015 za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR dovybavení existujících naučných stezek, tzv. Mlynářových okruhů, na území města Špindlerův Mlýn. Dovybavení těchto okruhů bylo naprosto logickým krokem směřujícím ke zkvalitnění občanské a návštěvnické infrastruktury ve městě, a to i s ohledem na každoroční městskou slavnost Mlynářových toulek.

Naučné stezky jsou kromě jiného i plně v souladu s podmínkami Správy KRNAP, neboť např. informační lišty s tísňovými čísly (které jsou součástí informačních panelů a map) odpovídají požadavkům a podobě obdobného značení Správy KRNAP.  

Publicistika

Omalovánky Mlynářových okruhů, Mlynářovy knoflíky a také dovybavení Turistického informačního centra Města Špindlerův Mlýn, včetně stojanu na kola, byly realizovány za podpory Královéhradeckého kraje.

logo - Královéhradecký kraj