Horská Služba

Horská služba ČR při výkonu své činnosti organizuje a provádí záchranné a pátrací akce v horském terénu, poskytuje první pomoc a zajišťuje transport zraněných. Vytváří podmínky pro bezpečnost návštěvníků hor, zajišťuje provoz záchranných a ohlašovacích stanic HS, provádí instalaci a údržbu výstražných a informačních zařízení. Spolupracuje při vydávání a rozšiřování preventivně bezpečnostních materiálů, informuje veřejnost o povětrnostních a sněhových podmínkách na horách a opatřeních HS k zajištění bezpečnosti na horách, spolupracuje s orgány veřejné správy, zejména ochrany přírody a životního prostředí. Dále sleduje úrazovost a provádí rozbor příčin nehod na horách, navrhuje a doporučuje opatření k snížení jejich počtu, provádí hlídkovou činnost na hřebenech, sjezdových tratích, pohotovostní službu na stanicích a v domech HS. Provádí lavinová pozorování, připravuje a školí své profesionální i dobrovolné členy a čekatele a spolupracuje s ostatními záchrannými organizacemi doma i v zahraničí.

NONSTOP tel.:
  • +420 602 448 338
  • 112
  • 150 
Kontakt:

Dům Horské Služby
Špindlerův Mlýn 260 
543 51 Špindlerův Mlýn

Stanice HS Špindlerův Mlýn
Tel.: +420 499 433 230

Stanice HS Luční bouda
Tel.: 420 499 736 219

Náčelník HS Krkonoše:
Adolf Klepš
kleps@hscr.cz
www.hscr.cz