Dziesięć zasad zachowania na stoku

Podobnie jak na drodze, również na stoku obowiązują zasady, jakimi powinni kierować się „uczestnicy ruchu”. Od lutego 2009 roku prawo czeskie naśladuje ogólnoświatowy trend i dzięki ciężkiej pracy Pogotowia Górskiego Republiki Czeskiej zasady te zostały wprowadzone do Czeskiej Normy Technicznej (ČSN). Dodatkowo ich brzmienie można usłyszeć nawet w sądzie, dlatego nie wolno ich lekceważyć! 

Dziesięć zasad FIS dot. zachowania na stokach narciarskich:

10 zasad FIS dot. zachowania na stokach narciarskich:

1. Wzgląd na inne osoby

Każdy narciarz lub snowboardzista powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.

2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy

Każdy narciarz lub snowboardzista musi poruszać się w rozsądnej odległości i z uwzględnieniem widzialności. Swoją prędkość i sposób jazdy musi dostosować do swoich umiejętności, warunków terenowych, śniegowych i pogodowych, a także do natężenia ruchu.

3. Wybór ścieżki jazdy

Narciarz lub snowboardzista nadjeżdżający od tyłu musi wybrać swoją ścieżkę jazdy w taki sposób, by nie zagrażać narciarzom jadącym z przodu.

4. Wyprzedzanie

Wyprzedzać można z góry lub z dołu, z prawej lub z lewej strony, ale zawsze wyłącznie przy zachowaniu odstępu, który zapewni wyprzedzanemu narciarzowi lub snowboardziście wystarczająco dużo miejsca na wszystkie jego ruchy.

5. Wjeżdżanie i ruszanie

Każdy narciarz lub snowboardzista, który chce wjechać na stok narciarski lub po zatrzymaniu chce ponownie ruszyć, musi spojrzeć w górę i w dół, by upewnić się, że może to zrobić bez zagrożenia dla siebie lub innych.

6. Zatrzymywanie się

Każdy narciarz lub snowboardzista musi unikać niepotrzebnego zatrzymywania się w wąskich lub niewidocznych miejscach na stoku. Narciarz lub snowboardzista, który upadł, musi jak najszybciej zwolnić miejsce po upadku.

7. Wchodzenie i schodzenie

Narciarz lub snowboardzista, który wchodzi lub schodzi pieszo, musi korzystać ze skraju stoku.

8. Przestrzeganie znaków

Każdy narciarz lub snowboardzista musi przestrzegać sygnalizacji i oznakowania.

9. Zachowanie w razie wypadku

W razie wypadku każdy narciarz lub snowboardzista zobowiązany jest udzielić pierwszej pomocy.

10. Obowiązek wylegitymowania się

Każdy narciarz lub snowboardzista, zarówno świadek, jak i uczestnik, bez względu na odpowiedzialność, w przypadku wypadku zobowiązany jest podać swoje dane osobowe.

 

FIS desatero ke stažení v pdf formátu zde.