Podmínky užití

Právní upozornění

Skutečnosti obsažené v této prezentaci slouží pouze k podání rámcové informace jejímu adresátu a nejsou reakcí na žádné specifické požadavky. Zejména pak nejsou výsledkem poradenské činnosti anebo profesionálním doporučením ze strany MĚSTA ŠPINDLERŮV MLÝN. Jako takové nejsou tyto informace způsobilé být podkladem pro žádná obchodní rozhodnutí o skutečnostech v této prezentaci obsažených anebo diskutovaných mezi adresátem prezentace a MĚSTEM ŠPINDLERŮV MLÝN. Při vědomí skutečností výše uvedených, adresát této prezentace nese plnou odpovědnost za jakékoliv důsledky spojené s dalším využitím tohoto materiálu a obchodní rozhodnutí a to včetně vstupování do závazkových vztahů s třetími stranami.

MĚSTO ŠPINDLERŮV MLÝN disponuje veškerými autorskými právy k této prezentaci a informacím v ní obsaženým. Bez předchozího písemného souhlasu ze strany MĚSTA ŠPINDLERŮV MLÝN není dovoleno tuto prezentaci, ani její části jakýmkoliv způsobem kopírovat, reprodukovat, šířit anebo jinak zpřístupňovat