Mlynářovy vycházkové okruhy

Mlynářovy okruhy jsou  nenáročnými vycházkovýmiMlynářova naučná stezka trasami městem Špindlerův Mlýn. Jsou vedeny mimo dopravní cesty, v klidových zónách v přírodě, s panoramatickými výhledy. Všechny 3 trasy začínají v městském parku na pravém břehu Labe, naproti hotelu Savoy.

Jednotlivé okruhy jsou tematický rozděleny podle barvy, délky a obsahu. 

V klidové zóně parku jsou okruhy doplněny výukovým prvkem „vrcholky hor“ a vědomostními panely „co zde žije“ „co zde roste“. Pro snazší orientaci byly okruhy rovněž doplněny dvěma mapami Špindlerova Mlýna a jednou mapou Krkonoš.

Mlynářova naučná stezka 

Délka okruhu 1,1 km, značení zelenou barvou, zaměřena na historii Špindlerova Mlýna.

Okruh je určen rodinám s dětmi, vzhledem k terénu a stoupání na Vyhlídku na Skále není vhodný pro kočárky a ani v zimním období.

Z místa startu vycházkové trasy směřujme k restauraci Labužník, poté zastřešenou lávkou za Labužníkem přejdeme silnici. Téměř naproti vystoupáme cestičkou na Vyhlídku na Skále kolem odpočívadla a čedičových sloupů – tzv. Slunečních kamenů až k bytovému domu Alexandrie. K historii kamenů se váže pověst, že příslušníku vyšší šlechty tehdejšího rakousko-uherského císařství uhynul v době pobytu ve Špindlerově Mlýně milovaný kůň. Nechal jej pochovat na již výše zmiňovaném místě a zřídit tento pomník. Měl by tedy pocházet asi z doby kolem  roku 1918. Další z pověstí praví, že dotykem čedičových sloupů je možno dobíjet energii.

Od bytového domu Alexandrie po panelové cestě scházíme na rozcestí u hotelu Windsdor. Panelová cesta nás navede do centra na náměstí, cesta vlevo směrem dolů nás přivede k budově Městského úřadu, kde můžete navštívit městské Turistické  informační centrum, získat informace a zajímavosti, případně další typy na výlety přímo ve městě nebo okolí, vybrat si z nabídky turistických suvenýrů. Poté vycházka pokračuje k bílému obloukovému mostu přes řeku Labe, který je součástí pěší zóny a dále městským parkem k výchozímu místu trasy.

 

Mlynářovo kolečko

Délka okruhu 2,8 km, značení červenou barvou, zaměřeno na faunu a flóru místního regionu Krkonoš.

Trasa lze absolovat i v zimním období, doporučeny jsou sportovní kočárky (Vyhlídku na skále lze pouze navštívit - ztížený terén). Okruh je určen rodinám s dětmi. 

Z parku se vydáme k bílému obloukovému mostu přes řeku Labe, který je součástí pěší zóny. Most byl postaven v roce 1911, spojuje centrum města s částí Bedřichov. Přejdeme most a dále podle hotelu Lomnice, budovy Skolmaxu (jeden z provozovatelů outdoorových letních i zimních aktivit), přes most kolem České hospody proti toku Svatopetrského potoka dojdeme do prostor Skiareálu Špindlerův Mlýn. Po pravé straně v lese můžeme zahlédnout torzo vodního náhonu, který poháněl vodní elektrárnu, dnešní Českou hospodu. Před areálem vlevo do mírného krátkého kopečka přes silnici a na protější straně se dáme cestou lesem k Ville Czernin. Ta byla postavena hrabětem Czerninem roku 1894, jako lovecká chata. V letech 2000-2004 byla zrekonstruována dle původního projektu na luxusní penzion. Villa Czernin je nejstarší historickou památkou ve Špindlerově Mlýně, opěvovanou architekty a milovníky umění, je výjimečná svojí úžasnou polohou a právem nazývána „perlou“ Špindlerova Mlýna.Mlynářova naučná stezka

Pokračujeme dále k rozcestí, kde vpravo prudším stoupáním míjíme jednu z budov Základní školy ve Špindlerově Mlýně. Kolem kapličky ještě výše, druhou budovu máme po pravé ruce. První výuka pro děti přímo ve Špindlerově Mlýně začala v září 1935, škola již oslavila 75 let od svého založení. Ocitáme se přímo na vrcholu, kde před sebou máme kulatou dřevěnou zastřešenou stavbu - Biskupskou vyhlídku. Rozhledna je příjemným odpočinkovým místem s výhledem s popiskami vrcholků, jimiž je Špindlerův Mlýn obklopen. Směrem vpravo dolů po silnici a zatočením vlevo procházíme kolem hotelu Palace, jehož prostory byly použity ve slavném českém filmu - Homolka a Tobolka. Vedle hotelu je jedna z dominant města, kostel sv. Petra.

Velký zděný kostel, který byl vysvěcen v roce 1807 a bez velkých úprav se zachoval dodnes. Je přístupný každý den, ale kvůli bezpečnosti památek si interiér můžete prohlédnout přes mříž ze zadní části lodi. Hlavní část kostela je otevřena vždy při bohoslužbě. Dále pokračujeme od kostela vpravo, docházíme na křižovatku, scházíme k hotelu Windsdor, dalším sestupem vpravo míříme k náměstí. Míjíme Špindlerovskou hospodu, kde přibližně v těchto místech stával mlýn mlynáře Špindlera, jehož jméno souvisí s pojmenováním našeho města, viz krátký text na dřevěné desce u mlýnského kola.  

Mlynářův výšlap 

Délka okruhu 2,8 km, značení modrou barvou, zaměřeno na geologický vývoj místního regionu KrkonošMlynářova naučná stezka

Trasa není vhodná v zimním období - prochází sjezdovkou, doporučeny jsou sportovní kočárky. Okruh je určen rodinám s dětmi. 

Z městského parku, z místa počátku trasy se vydáme směrem k restauraci Labužník, zastřešená lávka zůstává po pravé straně. Asfaltová cesta, po které se vydáme slouží jak pro pěší turisty, tak pro cykloturisty, pro rodiny s kočárky, využívají ji i vyznavači in-line bruslí. Musíme tedy počítat v sezoně s velkým provozem. Za zatáčkou se nalézá velký adrenalinový parkpůjčovna koloběžek Yellowpoint a dětský dřevěný hrad pro děti.

Dále pokračujeme po asfaltové cestě k lanovce Medvědín, která je výchozím místem pro hřebenové túry směrem k Labské boudě, prameni Labe, Kotli, Dvoračkám a dále Rokytnice, Harrachov. Po pravé straně míjíme řeku Labe, která je zde sevřena do kamenů úzkým kaňonem. Sledujeme levou stranu, kde je směrem vlevo pěšina, na kterou odbočíme. Přecházíme pod sloupy lanovky přes sjezdové tratě lesíkem. Po pravé straně před výstupem do silnice zahlédneme Bobovou dráhuMonkey park. Vpravo směrem dolů míjíme hotel MontanaKrakonošovu krčmu, kam po večerech zavítá i sám vládce hor Krakonoš. Vlevo pod krčmou opouštíme silnici a příjemnou lesní pěšinou scházíme na křižovatku k zastřešené lávce přes řeku Labe. Obě strany řeky Labe směrem po proudu nás vrátí do centra Špindlerova Mlýna.

 

Ke stažení: Mapa Mlynářových okruhů

Pro všechny návštěvníky Mlynářových okruhů je připravena odměna na Turistickém informačním centru města Špindlerův Mlýn na základě zodpovězení tří tematických otázek.

 

Doplňující informace:

Město Špindlerův Mlýn pořídilo v roce 2015 za podpory Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR dovybavení existujících naučných stezek, tzv. Mlynářových okruhů, na území města Špindlerův Mlýn. Dovybavení těchto okruhů bylo naprosto logickým krokem směřujícím ke zkvalitnění občanské a návštěvnické infrastruktury ve městě, a to i s ohledem na každoroční městskou slavnost Mlynářových toulek.

Naučné stezky jsou kromě jiného i plně v souladu s podmínkami Správy KRNAP, neboť např. informační lišty s tísňovými čísly (které jsou součástí informačních panelů a map) odpovídají požadavkům a podobě obdobného značení Správy KRNAP.  

Publicistika

Omalovánky Mlynářových okruhů, Mlynářovy knoflíky a také dovybavení Turistického informačního centra Města Špindlerův Mlýn, včetně stojanu na kola, byly realizovány za podpory Královéhradeckého kraje.

logo - Královéhradecký kraj