Autovýlety

Vrchlabí 
(400 m n.m.)
 - 15 km


Na hřebenech Krkonoš, na Labské louce, pramení evropský veletok Labe. Město Vrchlabí je prvním větším městem, které leží na jeho toku. Labe tu Vrchlabím protéká ještě jen jako horská bystřina. Ve městě najdete několik historických památek, muzea a náměty na pěší či cyklo výlety po okolí. Více informací o historii a dalších zajímavostech města dostanete v regionálním informačním turistické m centru, které sídlo na náměstí města v budově Městské radnice. 
 

Zajímavosti

Vrchlabský zámek - 
s jeho stavbou započal Kryštof Gendorf z Gendorfu v roce 1546. Postaven v renesančním slohu, patří k prvním stavbám svého druhu v Čechách. Neznámý stavitel vycházel ze schématu italského kastelu (malé pevnosti či tvrze). Zámek byl později dokončen jiným stavitelem. Pro návštěvníky je volný přístup pouze do vstupní haly, kde je možno shlédnout obrazy posledních ulovených krkonošských medvědů. Dnes je zámek sídlem městského úřadu.

Zámecký park - založen společně s výstavbou zámku, původně okrasná zahrada, která procházela do volné přírody. Zahradník Fuchs přeměnil zahradu na přírodní park, zrušil vodní příkop kolem zámku a nahradil ho jezírkem. Park je v seznamu nemovitých kulturních památek a od roku 1964 o něj pečuje správa KRNAP.

Klášter Augustiniánů - založen r. 1705 Maxmiliánem z Morzinů. Barokní architektura s prvky klasicismu, dokončena r. 1725. Sedm portálových oltářů z let 1725 – 1735, cenné varhany z r. 1895 (firma Rieger z Krnova), na hlavním oltáři je obraz sv. Augustina, kterému je klášter zasvěcen. Dnes kostel slouží jako koncertní sál a obytná část kláštera je sídlem přírodovědné a historické expozice Krkonošského muzea.

Chrám sv. Vavřince 
- kostel stojí na místě jednolodního gotického kostela, který byl zbořen a na místo něho byla vystavěna novogotická stavba, která je zasvěcena sv. Vavřinci. Věž na západní straně je vysoká 60m, trojlodní hala je dlouhá 30 m a 18 m široká. Dominantou kostela jsou překrásná barevně malovaná okna, historické předměty, které sem byly přeneseny ze starého kostela – obrazy a nejvzácnějším předmětem je měděná křtitelnice s letopočtem 1566.

Muzeum „U čtyř domků“
 - čtyři štítové domky patří mezi nejstarší lidové stavby v Krkonoších a jsou vzácným pozůstatkem původní městské zástavby. Dřevěných domků tu původně stálo pět, čtyři z nich se podařilo zrekonstruovat a při jejich opravě byla nalezena borová deska s letopočtem 1623. V dnešní době slouží jako muzea správy KRNAP.

Č.p. 222 - sezónní expozice


Č.p. 223 - info KRNAPu


Č.p. 224 a 225 - národopisná expozice „Z tvorby krkonošského lidu“, „Z dějin města Vrchlabí“ 

Pec pod Sněžkou 
(750 m n.m.)
 - 45 km

Město Pec pod Sněžkou se nachází ve východní části Krkonoš, v údolí řeky Úpy, Zeleného a Lučního potoka. V překrásné přírodě mezi okolími vrcholky Černé hory (1 299 m n.m.), Jeleního vrchu (1 024 m n.m.), Liščí hory (1 363 m n.m.), Studniční hory (1 554 m n.m.) a nejvyšší hory České republiky Sněžky (1 602 m n.m.). 
Název města souvisí se založením pecí na tavení železných, arzenových a měděných rud, které se v Obřím dole těžily od 16. do 19. století. Po druhé světové válce se původní hornické osady stalo středisko navštěvované turisty. Velkým význam pro rozvoj města měla výstavba lanovky na Růžovou horu a Sněžku v letech 1948–50 a následné vybudování lyžařských vleků a sjezdových tratí.

Zajímavosti

Lanová dráha Pec p. Sněžkou (750 m n.m.) – Růžová hora (1 390 m n.m.) – Sněžka (1602 m n.m.) - první úsek na Růžovou horu byl uveden 15.ledna v r. 1949 a na Sněžku vyjeli první cestující téhož roku 10.listopadu. V roce 1999 oslavila lanová dráha 50 let provozu. V prvním úseku se používají sedačky se stříškou, ale na druhém se musí cestující spokojit jen se sedačkami bez stříšek. 
 

Naučná stezka okolo Pece (5 km)
 - centrum Pec p. Sněžkou - Malá Pláň – chaloupky - Velká Pláň - centrum Pec p. Sněžkou. 
Cestou Vás povedou dřevěné směrovky, na informačních panelech si přečtete leccos o historii horského městečka. Krátké čtyřjazyčné texty Vám přiblíží založení někdejších hornické a dřevařské osady.

Naučná stezka údolím Zeleného potoka (8 km)
 - centrum Pec p. Sněžkou - Velká Pláň – chaloupky - Zelený potok - centrum Pec p. Sněžkou. 
Cestou Vás povedou dřevěné směrovky a informační panely. Čeká na Vás krásná procházka loukami, které v létě září krásou překrásných květin a lesem, kde několikrát překročíte křišťálově čistý bublající potůček.

Historický důl Kovárna (5 km)
 - důl Kovárna v Obřím dole můžete navštívit pouze v letních měsících. Překvapí Vás, jak velké prostory horníci jednoduchými nástroji při těžbě železa, arzenu a mědi zanechali. Profesionální speleologové vyčistili hlavní vytěžený prostor a připravili přístupovou štolu.

Pro bližší informace navštivte Turistické informační centrum Pec pod Sněžkou nebo informační centrum Veselý výlet, kde obdržíte veškeré vyčerpávající informace o dalších zajímavých místech v Peci pod Sněžkou. 

Harrachov (600 m n.m.)
 - 50 km
    

Město Harrachov najdeme v západní části Krkonoš. Harrachov byl založen v 17. století nedaleko Seifenbachu, dnes Ryzího potoka. Původní název vsi byl Dörfl a počátkem 18.století přejmenován po majitelích na Harrachov. Po 2.světové válce k němu byly připojeny osady Nový svět, Rýžovistě a Mýtiny. Ještě dříve než se dostal Harrachov do podvědomí jako turistické a sportovní středisko Krkonoš, proslul daleko za hranicemi sklářským uměním jako město s tradicí prvotřídního ručně vyráběného foukaného, broušeného, ale i rytého a malovaného, či jinak zdobeného skla. Harrachov je taktéž spojen i s hornictvím, osada Rýžovistě patří k nejstarším krkonošským osadám, které vznikly v době předhusitské, kdy se v Krkonoších začalo dolovat. 
 

Zajímavosti

Sklárna, muzeum skla a minipivovar - již od r. 1712 se sklárna zabývá pouze ruční výrobou luxusního nápojového, dekorativního a broušeného skla a lustrů. Tradiční způsob výroby můžete vidět i Vy v rámci exkurze sklárny. Sklárna se pyšní 100 let starou brusírnou skla, která je poháněna transmisemi a vodní turbínou. V muzeum skla najdete unikátní sbírky skla. 
 

Kaple sv. Alžběty - 
je známá svým unikátním skleněným zvonem. Je přístupná veřejnosti, pyšní se také oltářem z benátských zrcadel a bohatě zdobená vitrážová okna.

Městské muzeum SKI – 
muzeum ukazuje, jak se žilo na horách dříve, jaké nástroje a vybavení se používaly v drsných horských podmínkách. Je přehlídkou úspěchů harrachovských lyžařů.

Hornické muzeum - hornické muzeum a prohlídková štola byly otevřeny v březnu roku 2003 v úrovni bývalého štolového patra. V muzeu jsou ukázky minerálů fluoritových ložisek, nástroje a pomůcky používané při těžbě, mapy a fotografie dokumentující práci na zdejším ložisku.

Lesnická a myslivecká expozice Šindelka – správa KRNAP - lesnicko-myslivecká expozice sídlí v budově, kde se do roku 1934 vyráběla tradiční dřevěná pokrývka střech – šindel. Vedle dobových nástrojů a nářadí, s nimiž se šindele upravovaly, jsou v muzeu vystaveny například saně, používané v západních Krkonoších.

Zubačka - mezi zajímavosti Harrachova se též právem řadí ozubnicová železniční dráha mezi Tanvaldem a Harrachovem, která byla vyhlášena národní technickou památkou. Tato železnice byla v minulosti důležitým spojem mezi Českou republikou a Polskem a během 2.světové války i důležitou trasou do Berlína. V současné době je tato trať díky celkovému úpadku železniční dopravy využívána převážně pro turistické účely a pro osobní dopravu do Harrachova.

Dvůr Králové nad Labem - 50 km


Město Dvůr Králové nad Labem najdete v malebném údolí řeky Labe, obklopené krásnou přírodou. První zmínky pocházejí již z r. 1200. Od 14.století do r. 1918 se městečko řadí mezi věnná města českých královen. Bohatou historii Dvora Králové dokládají samotné historické, kulturní či umělecké památky ve městě samotném i v blízkém okolí. V městském informačním centru, které sídlí přímo na náměstí, obdržíte mapku města a můžete vykročit za městskými památkami.

Zajímavosti


Náměstí T.G. Masaryka
 - náměstí samo o sobě je historickou památkou, vévodí mu „Mariánské sousoší" s historickými domy z nichž nejstarší je stará radnice z r. 1572.

Kostel sv. Jana Křtitele - kostel je postaven v gotickém stylu, kterému dominuje štíhlá bílá věž vysoká 64 m. Věž je přístupná veřejnosti a z jejího ochozu se Vám naskytne překrásný výhled do okolí. V dolní polovině věže najdete tzv. rukopisnou kobku, kde Václav Hanka nalezl r. 1817 Rukopis Královédvorský.

Kohoutův Dvůr - barokní areál se začal budovat v r. 1738. Usedlost se skládá ze dvou budov, kde dnes sídlí Městské muzeum. V hlavní budově muzea je umístěna expozice týkající se historie města. V nově zrekonstruované budově Špýcharu najdete expozici plastik Národní galerie a obrazů „Křížové cesty" malíře J. Bergla.

Šindelářská věž - ve středověku byla věž součástí městského opevnění, ve kterém byly tyto věže čtyři. Do dnešního dne se dochovala pouze jedna. Šindelářská věž je 20 m vysoká a šířka zdiva je 2m. Bohužel veřejnosti není přístupná.

ZOO a safari 
- oživte si vzpomínky z dětství, kdy jste snili o dobrodružných výletech mezi divoká zvířata a sny si částečně plnili, když vás rodiče vzali o víkendu do ZOO. V ZOO Dvůr Králové vás čeká tajuplná Afrika, aniž byste museli cestovat přes devatero hor a devatero řek.

Pevnost Stachelberg - 
47 km


Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – směr Trutnov

Dělostřelecká tvrz Stachelberg se nachází mezi městy Trutnov a Žacléř,  na vrcholu terénního hřbetu nad vesnicí Babí. Stachelberg tvořil součást pohraničního opevnění proti hitlerovskému Německu. Byl rozestavěn v říjnu 1937 jako největší československá dělostřelecká tvrz a jedna z největších pevností svého typu v celosvětovém měřítku. Jeho výstavbu přerušila mnichovská dohoda a odstoupení pohraničí Německu v říjnu 1938. Měl mít 12 objektů (bunkrů) spojených rozsáhlým podzemím. Za necelý rok výstavby se podařilo vylámat podzemní prostory a na povrchu vybetonovat jeden bunkr. 

Prohlídka pevnosti zahrnuje vojensko-historickou expozici, podzemí pevnosti
 a vyzbrojený objekt lehkého opevnění. Na Stachelberské tvrzi byl vybudován rozsáhlý systém polního opevnění. V dnešní době je část tohoto systému opravena a zpřístupněna veřejnosti. 
Pro veřejnost byla zbudována i naučná stezka "Opevněné Trutnovsko", která Vás provede 7,5 km procházkou malebným údolím říčky Ličná. Naučnou stezkou Vás prování informační tabule, které Vám vždy vypoví něco zajímavého. 

Skalní město Adršpach
 - 68 km


Špindlerův Mlýn – Vrchlabí – Trutnov – Adršpach

Adršpašské skály patří k nejnavštěvovanějším místům v České republice. Podivuhodná krása skalního města přitahuje milovníky přírody již několik staletí. Rozsáhlým labyrintem skalních věží Vás provede turistický okruh. Budete mít možnost procházet úzkými soutěskami, kde se často až do pozdního jara drží sníh, projdete hlubokými roklemi, vystoupáte na vyhlídková místa, kde se Vám otevře pohled na skalní město doslova z ptačí perspektivy. Především děti potěší projížďka na pramicích po jezírku uprostřed skal. 
Adršpašské skály jsou krásné v každém období, tak i proto jsou přístupné i v zimní sezóně svým zvláštním kouzlem. 
 

Zajímavosti v okolí:

Teplické skály - jsou stejně tak krásné a zajímavé jako Adršpašské. Obě skalní města jsou propojeny Vlčí soutěskou

Broumovské stěny 
- národní přírodní rezervace Broumovské stěny, vyhlášená roku 1956, představuje v krajině výrazný 10 až 12 km dlouhý hřbet mezi městy Police nad Metují a Broumovem. Broumovské stěny tvoří samostatná skalní města a skalní věže.

Karpacz (PL) - 
72 km 

Obec Karpacz je typickou horskou obcí, leží v Krkonoších v údolí řeky Lomnice a jejích přítoků na úpatí Sněžky. Město Karpacz se nachází v nepříliš širokém a strmém údolí Lomnice ve výšce od 480 m do 885 m n.m.
 Výborné klimatické a terénní podmínky umožňují, že město Karpacz je centrem zimních sportů a v létě četných turistických stezek. 
Perlou města je kostelík Wang, perla dřevěné skandinávské architektury z 12.století. Doporučujeme návštěvu muzea hraček, které se pyšní sbírkou více jak 2000 exponátů. S historií rozvoje sportu a turistiky v Krkonoších se seznámíte během návštěvy Muzea sportu a turistiky. Za horkých letních dnů se můžete zchladit u Divokého vodopádu ležícího vedle dolní stanice lanovky na Kopu. Skvělým místem pro odpočinek je rovněž nevelká vodní nádrž na řece Łomnici tvořená přehradou. Čas můžete také příjemně strávit ve westernovém městečku „Pod Kozí skálou”, které se nachází mezi Karpaczem a Ściegnym. Atmosféra Divokého Západu, která zde panuje, Vás bezpochyby okouzlí a při troše štěstí uvidíte opravdového šerifa, stanete se svědky představení „Přepadení banky” nebo „Indiánského útoku”. Jste-li spíše vyznavači adrenalinových sportů, navštivte ve městě nejdelší letní sáňkářskou dráhu v Polsku nebo alpskou bobová dráhu „Alpine-Coaster".