Trasy po szczytach gór

Szpindlerowy Młyn – Śnieżka

Trasa nr 1: Chata Špindlerova Bouda – Śnieżka 

Długość trasy ok 9,5 km

Ze Szpindlerowego Młyna (720 m n.p.m.) autobusem do chaty Špindlerova bouda (1198 m n.p.m.) – czerwonym szlakiem turystycznym (Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej) – przez formację skalną Slunečník (1423 m n.p.m.) – obok chaty Slezská bouda (1395 m n.p.m.) – na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) 
– z powrotem można wybrać jedną z tras nr 2–5 w przeciwnym kierunku  

Trasa nr 2: Szpindlerowy Młyn – dolina Dlouhý důl – Śnieżka

Długość trasy 13 km

Z centrum Szpindlerowego Młyna (720 m n.p.m.) – zielonym szlakiem turystycznym – przez dolinę Svatopetrské údolí – w kierunku hotelu Esprit (855 m n.p.m.) – przez dolinę Dlouhý důl – koło kopca Červinkova mohyla – do chaty Výrovka (1357 m n.p.m.) – następnie czerwonym szlakiem turystycznym – do kapliczki Památník obětem hor (1509 m n.p.m.) – do chaty Luční bouda – następnie niebieskim szlakiem turystycznym – przez chatę Slezská bouda (1395 m n.p.m.) – na Śnieżkę
– z powrotem można wybrać jedną z tras nr 1, nr 3–5 w przeciwnym kierunku

Trasa nr 3: Szpindlerowy Młyn – Kozí Hřbety – Śnieżka

Długość trasy 10,5 km

Z centrum Szpindlerowego Młyna (720 m n.p.m.) – czerwonym szlakiem turystycznym – koło hotelu Belmonte w górę – w kierunku kościółka – następnie obok szkoły – Drogą Starego Buchara (Stará Bucharova cesta) – koło hoteli Horal i Panorama – przez Kozí hřbety – Karkonosz (1422 m n.p.m.), gdzie jest piękny widok na Karkonosze – obok studni Rennerova studánka, kiedyś chata Rennerova bouda – do chaty Luční bouda (1410 m n.p.m.) – następnie niebieskim szlakiem turystycznym – przez chatę Slezská bouda (1395 m n.p.m.) – na Śnieżkę (1602 m n.p.m.)
 – z powrotem można wybrać jedną z tras nr 1, nr 2 lub nr 4 i nr 5 w przeciwnym kierunku można wybrać jedną z tras nr 1, nr 2 lub nr 4 i nr 5 w przeciwnym kierunku 

Trasa nr 4: Szpindlerowy Młyn – dolina Białej Łaby – Śnieżka

Długość trasy 13,5 km

Z centrum Szpindlerowego Młyna (720 m n.p.m.) – niebieskim szlakiem turystycznym – w górę rzeki Łaby – obok kolejki na Medvědín – w kierunku chaty KRNAP – następnie w prawo w kierunku punktu Dívčí lávky (780 m n.p.m.) – Drogą Webera (Weberova cesta) – do chaty Bouda U Bílého Labe – doliną Białej Łaby – do chaty Luční bouda (1410 m n.p.m.) – następnie przez chatę Slezská bouda (1395 m n.p.m.) – na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) – z powrotem można wybrać jedną z tras nr 1–3 lub nr 5 w przeciwnym kierunku

Trasa nr 5: Szpindlerowy Młyn – Klínovy boudy – Śnieżka

Długość trasy 13,5 km

Ze Szpindlerowego Młyna (748 m n.p.m.) – kolejką na Pláně (1186 m n.p.m.) – zielonym szlakiem – do chaty Bouda Na Pláni – obok chat Klínové boudy – w kierunku chaty Chalupa na Rozcestí (1350 m n.p.m.) – obok chaty Výrovka – w stronę kapliczki Památník obětem hor (1509 m n.p.m.) – do chaty Luční bouda – następnie niebieskim szlakiem – przez chatę Slezská bouda (1395 m n.p.m.) – na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) – z powrotem można wybrać jedną z tras nr 1–4 w przeciwnym kierunku 

Trasa nr 6: Szpindlerowy Młyn – Pec pod Sněžkou – Śnieżka

Długość trasy 1km

Ze Szpindlerowego Młyna – autobusem do miasta Pec pod Sněžkou – z centrum miasta Pec pod Sněžkou (768 m n.p.m.) niebieskim szlakiem turystycznym do kolejki linowej – kolejką – przez szczyt Růžová hora – na Śnieżkę (1602 m n.p.m.) – z powrotem można wybrać jedną z  tras nr 1–5 w przeciwnym kierunku 

Szpindlerowy Młyn – Źródło Łaby

Trasa nr 1 

Długość trasy 12 km

Z centrum Szpindlerowego Młyna (720 m n.p.m.) – niebieskim szlakiem – w górę rzeki Łaby – do kolejki na Medvědín – kolejką na szczyt Medvědín (1235 m n.p.m.) – następnie żółtym szlakiem – przez mokradła Sviňské louže – do punktu widokowego Šmídova vyhlídka (panorama Karkonoszy) – następnie czerwonym szlakiem turystycznym – do chaty Vrbatova bouda i na wzgórze Zlaté návrší (1413 m n.p.m.) – koło mogiły Hančy i Vrbaty – w kierunku punktu widokowego Ambrožova vyhlídka i wodospadu Pančavský vodopád (148 m) – chata Labská bouda (1300 m n.p.m.) – zielonym szlakiem – do Źródła Łaby (Pramen Labe – 1382 m n.p.m.) – żółtym szlakiem – koło rozdroża U Čtyř pánů – do chaty Vrbatova bouda – następnie żółtym lub czerwonym szlakiem – z powrotem do kolejki Medvědín – z powrotem do Szpindlerowego Młyna

Ciekawe miejsca na szlaku:

 

 • Punkt widokowy Šmídova vyhlídka
 • Mogiła Hančy i Vrbaty
 • Wodospad Pančavský vodopád
 • Źródło Łaby (Pramen Labe)

 

·   Źródło Łaby (Pramen Labe)

Trasa nr 2 

Długość trasy a) 6 km

Długość trasy b) 7,5 km

a) Ze Szpindlerowego Młyna samochodem na Horní Mísečky – parking pod chatą Jilemnická bouda

b) Z centrum Szpindlerowego Młyna – niebieskim szlakiem turystycznym – kolejką liniową Medvědín – żółtym szlakiem turystycznym i Drogą Masaryka do miejscowości Horní Mísečky

 

Następnie z miejscowości Horní Mísečky (od chaty Jilemnická bouda) – autobusem – do chaty Vrbatova bouda i na wzgórze Zlaté návrší (1413 m n.p.m.) – koło Mogiły Hančy i Vrbaty – w kierunku punktu widokowego Ambrožova vyhlídka i wodospadu Pančavský vodopád – chata Labská bouda (1300 m n.p.m.) – zielonym szlakiem – do Źródła Łaby (Pramen Labe – 1382 m n.p.m.) – żółtym szlakiem – koło rozdroża U Čtyř pánů – do chaty Vrbatova bouda – z powrotem autobusem – do miejscowości Horní Mísečky

 

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Mogiła Hančy i Vrbaty
 • Wodospad Pančavský vodopád
 • Źródło Łaby (Pramen Labe)

 

Trasa nr 3


Długość trasy 17,5 km

 

Z centrum Szpindlerowego Młyna (720 m n.p.m.) – niebieskim szlakiem – w górę rzeki Łaby – do kolejki na Medvědín – kolejką na szczyt Medvědín (1235 m n.p.m.) – następnie żółtym szlakiem – przez mokradła Sviňské louže – do punktu widokowego Šmídova vyhlídka (panorama Karkonoszy) – następnie czerwonym szlakiem – do chaty Vrbatova bouda i na wzgórze Zlaté návrší (1413 m n.p.m.) – koło Mogiły Hančy i Vrbaty – w kierunku punktu widokowego Ambrožova vyhlídka i wodospadu Pančavský vodopád (148 m) – koło chaty Labská bouda (1300 m n.p.m.) – zielonym szlakiem – do Źródła Łaby (Pramen Labe – 1382 m n.p.m.) – od Źródła Łaby z powrotem do chaty Labská bouda – niebieskim szlakiem turystycznym przez wodospad Labský vodopád (34 m) przez dolinę Labský důl do Szpindlerowego Młyna

 

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Widok na wodospad Labský vodopád
 • Formacja skalna Krakonošovo sedátko (Krzesło Karkonosza)
 • Jaskinia Krakonošova klenotnice (Skarbiec Karkonosza)
 • Formacja Krakonošova hlava (Głowa Karkonosza)
 • Kaskady Labské kaskády
 • Widok na meandry Łaby
 • Wodospad Malý Labský vodopád

Szpindlerowy Młyn – Śnieżne Kotły

Trasa nr 

Długość trasy 17km

Ze Szpindlerowego Młyna autobusem do chaty Špindlerova bouda – czerwonym szlakiem (Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej) przez chatę Petrova bouda – skały Dívčí a Mužské kameny – Czarna Przełęcz (Sedlo nad Martinovkou) – Pomnik Kalmana – Pomnik O. Rysa – Śnieżne Kotły (Śnieżne Stawy) – z powrotem do Szpindlerowego Młyna żółtym szlakiem (Koňská cesta) – do rozdroża ponad punktem widokowym wodospadu Labský vodopád – następnie zielonym szlakiem do chaty Martinova bouda – koło chat Brádlerovy boudy (Fučíkovy boudy) – koło chat Medvědí boudy – Dívčí lávky – od punktu Dívčí lávky niebieskim szlakiem koło restauracji Myslivna – koło chaty KRNAP – kolejką linową Medvědín – centrum Szpindlerowego Młyna 

 

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Formacje skalne Mužské a Dívčí kameny
 • Pomnik Kalmana
 • Pomnik O. Rysa
 • Śnieżne Kotły

Trasa nr 

Długość trasy 19km

Ze Szpindlerowego Młyna autobusem do chaty Špindlerova bouda – czerwonym szlakiem turystycznym (Droga Przyjaźni Polsko-Czeskiej) przez chatę Petrova bouda – skały Dívčí a Mužské kameny – Czarna Przełęcz (Sedlo nad Martinovkou) – Pomnik Kalmana – Pomnik O. Rysa – Śnieżne Kotły (Śnieżne Stawy) – Violík –  żółtym szlakiem do Źródła Łaby (Pramen Labe) – zielonym szlakiem do chaty Labská bouda – czerwonym szlakiem – punkt widokowy Ambrožova vyhlídka – wodospad Pančavský vodopád – Pomnik Hančy – wzgórze Vrbatovo návrší / chata Vrbatova bouda – żółtym szlakiem (Stara Droga Wozowa – Stará vozová cesta) do miejscowości Horní Mísečky – z miejscowości Horní Mísečky czerwonym szlakiem (Droga Wodna – Vodovodní cesta) do centrum Szpindlerowego Młyna

 

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Formacje skalne Mužské a Dívčí kameny
 • Pomnik Kalmana
 • Pomnik O. Rysa
 • Śnieżne Kotły
 • Źródło Łaby (Pramen Labe)
 • Wodospad Pančavský vodopád
 • Pomnik Hančy i Vrbaty

Špindlerův Mlýn – Kotelní jámy

Długość trasy 17km

Z centrum Szpindlerowego Młyna od Białego Mostu czerwonym szlakiem – koło hotelu Villa Hubertus – poniżej hotelu Montana – hotel Vojenská zotavovna Bedřichov – restauracja U Medvěda – dalej czerwonym szlakiem (Droga Wodna) – Horní Mísečky – chata Jilemnická bouda – zielonym szlakiem (Droga Karkonosza) – przez Kotelní loukę – przez Kotel w górę do schroniska Dvoračky (1140 m n.p.m.) – czerwonym szlakiem – przez przełęcz Kotelské sedlo (1326 m n.p.m.) – Růženčina zahrádka – szczyt Kamienie Harracha (Harrachovy Kameny – 1421 m n.p.m.) – Mogiła Hančy i Vrbaty – Zlaté Návrší / chata Vrbatova bouda – 1411 m n.p.m. – czerwonym szlakiem (Droga Masaryka) – punkt widokowy Šmídova vyhlídka – żółtym szlakiem przez mokradła Sviňské louže – kolejką linową Medvědín (1235 m n.p.m.) – niebieskim szlakiem do centrum Szpindlerowego Młyna

 

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Widok na Kotelní jámy (stoki lawinowe)
 • Mogiła Hančy i Vrbaty
 • Punkt widokowy Šmídova vyhlídka (panorama)
 • Mokradła Sviňské louže (torfowisko)

Szpindlerowy Młyn – Chata Výrovka –‏ Chata Luční bouda

Trasa nr 

Długość trasy 16km

Z centrum Szpindlerowego Młyna od poczty – zielonym szlakiem – hotel Praha – hotel Barbora – kościół św. Piotra – Szkoła Podstawowa – w prawo doliną Svatý Petr – pensjonat Zvon – hotel Olympie – pensjonat Pohoda – kapliczka Zdař Bůh – hotel Esprit – w dalszym ciągu zielonym szlakiem przez Dlouhý důl – chata Výrovka – czerwonym szlakiem – pomnik ofiar gór Památník obětem hor – Krzyż Rennera (Rennerův kříž) – chata Luční bouda – z powrotem do centrum Szpindlerowego Młyna – czerwonym szlakiem (Stara Droga Buchara – Stará Bucharova cesta) – panorama Karkonoszy (1422 m n.p.m.) – przez Kozí hřbety – do doliny Svatý Petr – pensjonat Panorama – poniżej hotelu Horal – Szkoła Podstawowa – kościół św. Piotra – hotel Barbora – hotel Praha – centrum Szpindlerowego Młyna

 

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Kościół św. Piotra
 • Kapliczka Zdař Bůh
 • Dolina Dlouhý důl (sztolnie górnicze)
 • Chata Výrovka
 • Krzyż Rennera
 • Chata Luční bouda
 • Panorama Karkonoszy

Trasa nr 2

Długość trasy 19km

Z centrum Szpindlerowego Młyna od Białego Mostu niebieskim szlakiem – w górę rzeki Łaby – kolejka linowa Medvědín – chata KRNAP – restauracja Myslivna – Dívčí lávky – w górę rzeki Białej Łaby – chata Bouda U Bílého Labe – w dalszym ciągu niebieskim szlakiem (Droga Webera – Weberova cesta) przez dolinę Białej Łaby – chata Luční bouda – czerwonym szlakiem – krzyż Rennerův kříž – pomnik ofiar gór (Památník obětem hor) – chata Výrovka – zielonym szlakiem – przez dolinę Dlouhý důl – dolina Svatý Petr – hotel Esprit – pensjonat Pohoda – hotel Olympie – pensjonat Zvon – przez las ponad centrum Szpindlerowego Młyna – Szkoła Podstawowa – kościół św. Piotra – hotel Barbora – hotel Praha – centrum Szpindlerowego Młyna

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Dolina Białej Łaby
 • Chata Luční bouda
 • Krzyż Rennera
 • Pomnik Ofiar Gór (Památník obětem hor)
 • Dolina Dlouhý důl

Szpindlerowy Młyn – wieża widokowa Žalý  


Trasa nr 1

Długość trasy 11km

Ze Szpindlerowego Młyna autobusem do Vrchlabí/Herlíkovice – kolejką linową na szczyt Přední Žalý – leśną dróżką do wieży widokowej Žalý – czerwonym szlakiem w kierunku Szpindlerowego Młyna – Rovinka – zielonym szlakiem na Třídomí – dolina Labská – pensjonat Krakonoš – pensjonat U Novotných – punkt widokowy Labská vyhlídka – centrum Szpindlerowego Młyna  

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Wieża widokowa Žalý
 • widok na Zaporę na Łabie (Labská přehrada)

Trasa nr 2

Długość trasy 25,5km

Z centrum Szpindlerowego Młyna czerwonym szlakiem – koło hotelu Villa Hubertus – poniżej hotelu Montana – hotel Vojenská zotavovna Bedřichov – restauracja U Medvěda – Horní Mísečky – bar Stopa – czerwonym szlakiem (Droga Buchara) – Skała Harracha – Czarna skała – Šeřín (1027 m n.p.m.) panorama – bufet Rovinka – wieża widokowa Žalý – z powrotem czerwonym szlakiem do przełęczy Rovinka – zielonym szlakiem do miejscowości Třídomí – dolina Labská – pensjonat Krakonoš – pensjonat U Novotných – punkt widokowy Labská vyhlídka – centrum Szpindlerowego Młyna

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Skała Harracha
 • Punkt widokowy Šeřín
 • Wieża widokowa Žalý
 • Widok na Zaporę na Łabie (přehrada Labská)

Szpindlerowy MłynChaty Rennerovy boudy

Długość trasy 19km

Centrum Szpindlerowego Młyna – poczta – zielonym szlakiem – hotel Lomnice – bar Česká hospoda – w górę rzeki Dolský potok – kolejka linowa Pláně – Horní Planina (1195 m n.p.m.) – niebieskim szlakiem, Nad Krásnou Plání (976 m n.p.m.) – zielonym szlakiem, schronisko Hříběcí boudy (785 m n.p.m.) – Kamieniołom Strážné (kamieniołomy marmuru) – czerwonym szlakiem (Lahrbusch – Slezská cesta – Śląska Droga), miejscowość Přední Rennerovky (1200 m n.p.m.) – miejscowość Zadní Rennerovky (1249 m n.p.m.) – Chalupa na Rozcestí (1350 m n.p.m.) – zielonym szlakiem, chaty Klínové boudy (1280 m n.p.m.) – niebieskim szlakiem, zboczem góry Stoh (1260 m n.p.m.) – ponad doliną Svatý Petr – kompleks narciarski Skiareál Sv. Petr – centrum Szpindlerowego Młyna

Ciekawe miejsca na szlaku:

 • Schronisko Hříběcí boudy (w przeszłości folwark z 1713 r.)
 • Widok na Strážné
 • Dawny kamieniołom marmuru
 • Studnia Rennera (Rennerova studánka)
 • Chaty Rennerovy boudy
 • Pierwsza strefa Karkonoskiego Parku Narodowego – piękna panorama gór
 • Chaty Klínové boudy – panorama chaty Luční bouda i Śnieżki